gkatzios-2-final

Αποτίμηση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δεκεμβρίου 2015

Posted on Posted in Διεθνείς Εξελίξεις, ΕΕ & ΝΑΤΟ

Γράφει ο Πέτρος Γκάτζιος, Αναλυτής ΚΕΔΙΣΑ

Μετά από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ΕΣ), είναι σύνηθες οι συμμετέχοντες να δηλώνουν ευχαριστημένοι και υπερασπιστές των εθνικών συμφερόντων, γεγονός που αποτυπώνεται στα συμπεράσματα που υιοθετούνται. Το ΕΣ του Δεκεμβρίου 2015 δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν κρίνουμε ωστόσο από το αποτέλεσμα, θα δείτε ότι παρόλο που υπήρχαν πολλά ζητήματα στην ατζέντα, με επίκεντρο το προσφυγικό και το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), υπήρξε μικρή πρόοδος, αν όχι μηδαμινή, αφού η συζήτηση για τα περισσότερα, αναβλήθηκε για το νέο έτος.

Επιπλέον, όπου σημειώθηκε κάτι ή έγινε κάποια επιπλέον συζήτηση, αυτό έγινε «εκτός συμπερασμάτων ΕΣ» και σε «άλλους χώρους» (βλ. Μίνι Σύνοδος με Τουρκία, Προτάσεις Ευρ. Επιτροπής για Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, Πρόοδος θεμάτων σε επίπεδο Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων-ΕΜΑ).

Όχι ότι δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αλλά πραγματικά, ίσως είναι από τις λίγες Συνόδους τα τελευταία χρόνια, όπου οι επόμενες, θα ασχοληθούν με τα «leftovers» αυτής στο σύνολο.

Συνολικά το 2015 έγιναν οκτώ ΕΣ (τρία άτυπα και ένα έκτακτο), οπότε σε συνδυασμό με την κατάσταση που δημιούργησε τους προηγούμενους μήνες η περίπτωση της Ελλάδας,  την τρομακτική επιδείνωση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος και την επιμονή του ΗΒ για την επαναδιαπραγμάτευση της συμμετοχής στην Ένωση, είναι λογικό η κατάσταση να προχωράει με αργούς ρυθμούς.

Στα συμπεράσματα του ΕΣ αναφέρονται μεταξύ άλλων (αναλυτικά βλ. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/18-euco-conclusions/):

Προσφυγικό

Για το προσφυγικό/μεταναστευτικό, επισημαίνεται πως η εφαρμογή της στρατηγικής  που αποφάσισε το ΕΣ τους τελευταίους μήνες είναι ανεπαρκής και για αυτό το λόγο απαριθμείται σειρά μέτρων/αποφάσεων ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του Σένγκεν.

Οι προτάσεις έχουν στόχο την ανάκτηση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, με προτεραιότητα τη συγκρότηση των κέντρων πρώτης υποδοχής (hotspots), τη μετεγκατάσταση και τις επιστροφές, φέρνοντας τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη προ των ευθυνών τους.

Όσον αφορά τα κέντρα πρώτης υποδοχής, περιμένει κυρίως από Ελλάδα και από Ιταλία να κάνουν περισσότερα -χωρίς να τις κατονομάζει-. Για την Τουρκία -που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το θέμα-, λόγω της αδυναμίας της τελευταίας να παρουσιάσει αποτελέσματα μετά τη δήλωση της 29ης Νοεμβρίου, το ΕΣ στα συμπεράσματα απλά ζητάει από την ΕΜΑ «να ολοκληρώσει γρήγορα τις εργασίες της για τον τρόπο κινητοποίησης της διευκόλυνσης ύψους 3 δισ. ευρώ για τους πρόσφυγες». Πουθενά αναφορές για απευθείας μετεγκατάσταση προσφύγων από την Τουρκία και για εθελοντικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης, με αντάλλαγμα την εκπλήρωση των όρων του σχεδίου δράσης για το μεταναστευτικό.

Για το μηχανισμό μετεγκατάστασης, ζητείται να αποφασιστεί γρήγορα η θέση για το «κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής». Πουθενά φυσικά δεν αναφέρεται πως από τις 160.000 που έχει αποφασιστεί να μετεγκατασταθούν τα επόμενα δύο χρόνια, μόλις 208 έχουν προχωρήσει. Όπως εύστοχα παρατήρησε το Bloomberg (17/12), «ζητούνται 159.792 κλίνες, 3 δις ευρώ και ανυπολόγιστες ποσότητες πολιτικής θέλησης». Την Ελλάδα αφορούν 66.400 και έχουν προχωρήσει 82 μέχρι σήμερα!

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (15/12) σχετικά με μια «Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή», τον «Κώδικα συνόρων του Σένγκεν», το «Εθελοντικό πρόγραμμα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους» και τα «ταξιδιωτικά έγγραφα για τις επιστροφές», σαφώς και δεν ήταν δυνατό να συζητηθούν διεξοδικά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Για αυτό και αποφασίστηκε πως η θέση του ΕΣ θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ολλανδίας (α’ εξάμηνο 2016).

Αν κρίνουμε όμως: πρώτον, την «αμυντική στάση» στο θέμα που δείχνει πως θα τηρήσει η τελευταία (πρόταση για μίνι Σένγκεν για παράδειγμα), δεύτερον, τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ (17/12) μετά την πρώτη μέρα του Συμβουλίου πως μέχρι τον «Ιούλιο του 2016» θα έχουμε καταλήξει, δηλαδή επί σλοβακικής Προεδρίας (επίσης «αμυντική αν όχι εχθρική στάση») και τρίτον, τις προτάσεις που θα κάνει η Επιτροπή τους επόμενους μήνες για την «αναθεώρηση του συστήματος Δουβλίνου» και για τα «έξυπνα σύνορα», το θέμα μπορεί να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο. Αν συμπεριλάβουμε σε αυτά την ανάμειξη της Ευρωβουλής, του ΕΣ και της Επιτροπής, η διαδικασία μπορεί να κρατήσει περισσότερο από ένα χρόνο.

Η «Έκθεση προόδου» που θα κατατεθεί πριν από τη σύνοδο του ΕΣ το Φεβρουάριο, δεν εκτιμούμε ότι θα πιέσει ιδιαίτερα. Σε αυτά συμπληρώνουμε πως η Σουηδία προτείνεται από την Επιτροπή να εξαιρεθεί για ένα χρόνο από τη διαδικασία μετεγκατάστασης, ενώ αρχικά συμμετείχε κανονικά.

Το σημαντικότερο θέμα συζήτησης των επόμενων εβδομάδων θα είναι η πρόταση της Επιτροπής για δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με πολλές αντιδράσεις από κράτη-μέλη όπως: Δανία, Κύπρος, Ισπανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ελλάδα.

Πρέπει να γίνει κατανοητό πως στην πρόταση για «Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή», θα συμμετέχουν ένας ενισχυμένος οργανισμός (FRONTEX), που θα έχει τη δυνατότητα να βασίζεται σε εφεδρεία προσώπων και εξοπλισμού, και οι αρχές των κρατών μελών, που θα εξακολουθήσουν να ασκούν την καθημερινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Το «δικαίωμα παρέμβασης» και η «δραστηριοποίηση σε τρίτες χώρες» όμως που περιλαμβάνεται στις προτάσεις αυτές (European Border and Coast Guard and effective management of Europe’s external Borders, COM 2015, 673, σσ. 6-7), είναι που προκαλεί μεγάλες ανησυχίες, ιδιαίτερα για την Ελλάδα:

«Δικαίωμα παρέμβασης: Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις ή που κράτος μέλος υφίσταται σημαντική μεταναστευτική πίεση που θέτει σε κίνδυνο τον χώρο Σένγκεν και εφόσον δεν επίκειται η λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο ή εάν αυτά είναι ανεπαρκή, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει εκτελεστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται ότι η κατάσταση σε συγκεκριμένο τμήμα των εξωτερικών συνόρων απαιτεί την ανάληψη επείγουσας δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα επιτρέπει στον οργανισμό να παρεμβαίνει και να αποστέλλει ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αναλαμβάνεται επιτόπια δράση, ακόμη και όταν ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα».

«Εντολή για δραστηριοποίηση σε τρίτες χώρες: ο οργανισμός θα λάβει νέα εντολή για αποστολή αξιωματικών-συνδέσμων σε γειτονικές τρίτες χώρες και έναρξη κοινών επιχειρήσεων με αυτές, μεταξύ άλλων και στο έδαφός τους».

Η φρασεολογία προκαλεί εύλογα ερωτήματα, αλλά η εκτίμηση είναι ότι κινείται στη λογική του «σηκώνω τον πήχη πολύ ψηλά για να έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα», δεδομένου ότι δεν πρόκειται να υιοθετηθούν αυτολεξεί, ούτε πρόκειται να ληφθούν μονομερείς αποφάσεις. Θα γίνονται όλα με τη διαδικασία που ήδη γνωρίζουμε για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ και χρειάζονται χρόνο.

Πόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία φαίνεται και από το ακόλουθο παράδειγμα: στις 10/12, η Επιτροπή κάλεσε μεταξύ άλλων την Ελλάδα να εφαρμόσει ορθά τον κανονισμό Eurodac (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013), ο οποίος προβλέπει την αποτελεσματική λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο και τη διαβίβαση των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα Eurodac εντός 72 ωρών. Η Επιτροπή είχε απευθύνει τον Οκτώβριο διοικητική επιστολή προς την Ελλάδα γι” αυτό και αποφάσισε να απευθύνει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, το πρώτο βήμα της διαδικασίας παράβασης. Αυτό σημαίνει αργότερα δικαστήριο και πρόστιμα εκ των υστέρων μετά από 2-3 χρόνια αν δεν συμμορφωθούμε.

Από την άλλη, αν δεν γίνει δεκτή η βοήθεια και η φύλαξη των συνόρων του εν λόγω κράτους είναι ελλιπής, τότε τα άλλα κράτη-μέλη προφανώς θα επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους με το μη συνεργαζόμενο κράτος, στη βάση των άρθρων της Συνθήκης Σένγκεν, κάτι που αποφεύχθηκε για την Ελλάδα ως ένα βαθμό στις αρχές Δεκεμβρίου 2015 στη Σύνοδο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ.

Αν όμως ένα κράτος-μέλος δεν ελέγχει τα σύνορά του και δεν δέχεται βοήθεια, τότε λειτουργεί καταφανώς κακόβουλα, οπότε η απομόνωση στο εσωτερικό της ΕΕ, θα έχει και άλλες συνέπειες, ενδεχομένως!

Γι αυτό και η Ελλάδα δεν πρέπει να εφησυχάζει, ούτε να δηλώνει πως «έχει κάνει αυτά που πρέπει και πως είναι σειρά των Ευρωπαίων τώρα», ιδιαίτερα μετά τις αναφορές στην Έκθεση προόδου της Επιτροπής (Progress Report on the Implementation of the hotspots in Greece, COM 2015, 678, 15/12) πως υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα, με τα πιο επείγοντα την κατασκευή και τη λειτουργία των hotspots στα ελληνικά νησιά, και την εξασφάλιση της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών.

Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να αυξήσει τη δυνατότητα υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο, σε 30.000 θέσεις ως το τέλος του χρόνου! (συνολικά 50.000), ενώ παράλληλα θα υποστηριχθεί από τη Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη δημιουργία επιπλέον 20.000 θέσεων για αιτούντες άσυλο. Η δημιουργία των θέσεων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για να λειτουργήσει το πρόγραμμα έκτακτης μετεγκατάστασης.

Η Ελλάδα επίσης, σύμφωνα με την παραπάνω Έκθεση (COM 2015, 673), εξακολουθεί να στερείται «συνολικής στρατηγικής επιστροφών» και «δεν έχει επαρκείς δυνατότητες κράτησης παράτυπων μεταναστών».

Η αναφορά τέλος για έναρξη κοινών περιπολιών με τρίτες χώρες, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα καθώς η όποια επιχειρηματολογία πως η ΕΕ θα κληθεί να πάρει θέση υπέρ της Ελλάδας στο Αιγαίο, δεν είναι ρεαλιστική δεδομένης της μέχρι τώρα ευρωπαϊκής εμπειρίας, ιδιαίτερα αφού κανείς στην Ένωση δεν ενδιαφέρεται να μπει σε τέτοιες λεπτομέρειες.

Επιπλέον, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας, η τελευταία του χρόνου μπορεί να λάβει την απελευθέρωση θεωρήσεων στη ζώνη Σένγκεν, μετατρέποντάς της σε «οιονεί» συνδεδεμένο μέλος της, δηλαδή χώρα που πλέον οι αποφάσεις που λαμβάνονται την αφορούν άμεσα. Τότε είναι που δεν πρόκειται να πάρουν θέση οι Ευρωπαίοι για τα διμερή ζητήματα!

Στο δια ταύτα, το Άρθρο 72 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, προτάσσει τα κυρίαρχα συμφέροντα κάθε κράτους-μέλους, όσον αφορά στην προάσπιση της ασφάλειάς του και στο μεταναστευτικό και δεν μπορεί να αναγκάσει κράτη-μέλη να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρίς συναίνεση, γεγονός που αναμένεται να φέρει αρκετές αλλαγές επί της αρχικής πρότασης.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το δεύτερο πιο σημαντικό ζήτημα στην ατζέντα: πέντε ώρες συζήτησης στο δείπνο σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές και όμως μία παράγραφος για αυτό, αφήνοντας τις προσπάθειες για αμοιβαίως ικανοποιητικές λύσεις στους τέσσερις τομείς που έχει ζητήσει ο  Βρετανός Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον για το ΕΣ του Φεβρουαρίου 2016.

Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν:

Πρώτον, τερματισμό της αναφοράς στη Συνθήκη για «ολοένα στενότερη ένωση» και να επιτρέπεται σε ομάδα Βουλών να ασκήσει βέτο επί της νομοθεσίας της ΕΕ.

Δεύτερον, να καταστεί η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και υπογράφοντας νέες πιο φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες.

Τρίτον, επιβεβαίωση θέσης ΗΒ εκτός ευρώ, και opt-out από κάθε μελλοντική τραπεζική διάσωση και

Τέταρτον,  περιορισμό της μετανάστευσης, μη απόδοση εργασιακών οφελών πριν την συμπλήρωση τεσσάρων ετών εργασίας.

Όλα αυτά πρέπει να αποδίδονται σε ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο.

Το μεταναστευτικό φαντάζει το πιο δύσκολο καθώς οι βασικές αρχές της ΕΕ της ελευθερίας κινήσεων χωρίς διακρίσεις δεν είναι προς συζήτηση, αλλά καθένα από αυτά κρύβει άλλα θέματα και θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί αμοιβαία λύση  τόσο σύντομα.

Ο Κάμερον έχει ζητήσει να βρεθεί λύση και στα τέσσερα ζητήματα για να εισηγηθεί θετική στάση στο επικείμενο δημοψήφισμα για τη «συμμετοχή ή μη» του ΗΒ στην ΕΕ. Ωστόσο, όπως φάνηκε και στην περίπτωση της Ελλάδας, οι Ευρωπαίοι δεν συμπεριφέρονται ορθολογικά όταν εκβιάζονται, παρόλο που στην συγκεκριμένη περίπτωση η διαδικασία έχει ξεκινήσει από πέρυσι και δεν πραγματοποιείται μέσα σε ελάχιστες ημέρες.

Αυτό που ζητάει επί της ουσίας ο Κάμερον είναι αλλαγή Συνθήκης (μόνο ο Ούγγρος Ορμπάν συναινεί σε κάτι τέτοιο) κάτι που όμως δεν είναι εφικτό στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, είτε το καλοκαίρι του 2016, είτε μέχρι το τέλος του 2017 που έχει δεσμευτεί στο εκλογικό του Μανιφέστο (προεδρία ΗΒ β’ εξάμηνο 2017!), και με τη Γερμανία-Γαλλία να βρίσκονται να διανύουν έτος εκλογών.

Θεωρητικά θα μπορούσε να κερδίσει μια αναφορά για αλλαγή Συνθήκης μελλοντικά, όπως σημείωσε και η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ μετά τη Σύνοδο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι Βρετανοί θα ψηφίσουν υπέρ της παραμονής. Όχι ότι αν υποθετικά κερδίσει και στα τέσσερα σημεία ή έστω φανεί ότι κερδίζει, οι Βρετανοί θα τον ακολουθήσουν ( τον Κάμερον).

Το μόνο σίγουρο κατά την άποψή μας είναι πως ότι συμφωνηθεί, μόνο οι ευρω-σκεπτικιστές θα το διαβάσουν αναλυτικά, χωρίς όμως να αλλάξουν στάση καθώς τοποθετούνται παραδοσιακά υπέρ μιας κοινής αγοράς και όχι μιας πολιτικής ένωσης.

Ο Κάμερον γνωρίζει πως κανένα κράτος-μέλος δεν θέλει Brexit, και θεωρεί πως με αυτό τον τρόπο έχει το προβάδισμα  στις διαπραγματεύσεις. Θέλει να επαναλάβει αυτό που πέτυχε η Θάτσερ το 1984 λαμβάνοντας πίσω χρήματα από τον προϋπολογισμό της τότε ΕΟΚ. Ωστόσο η προσπάθειά του αυτή αναιρείται από την αποτυχία του να οικοδομήσει συμμαχίες και να επιδείξει καλή θέληση στην Ευρώπη.

Από την άλλη, είναι ανοιχτός σε εναλλακτικές προτάσεις υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι συμβατές με το δικό του αίτημα: τον τετραετή αποκλεισμό των νέων εσωτερικών (σ.σ. από χώρες της ΕΕ) μεταναστών από τα κοινωνικά επιδόματα.

Σκέφτηκε πως είναι αδιανόητο οι Βουλές σε Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία ή Βουλγαρία να ψηφίσουν υπέρ της έγκρισης διακρίσεων εναντίον των πολιτών τους;

Τον ενημέρωσε κανείς για τη δήλωση του Stephen Nickell από το γραφείο προϋπολογισμού πως το τετραετές κώλυμα δεν θα περιορίσει ιδιαίτερα τους μετανάστες, αφού αυτοί έρχονται για να εργαστούν και όχι για τα επιδόματα απαραίτητα (ρητορικό ερώτημα).

Ωστόσο, δεν υποτιμούμε την εφευρετικότητα των νομικών της ΕΕ και αδημονούμε για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων τις οποίες παρεμπιπτόντως ηγούνται  Γιούνκερ και Τούσκ και όχι τα κράτη-μέλη.

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Και σε αυτό τον τομέα δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερη πρόοδος παρά τα γεγονότα της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι. Γενικά ζητείται η εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΣ του Φεβρουαρίου 2015 -με ιδιαίτερη αναφορά στην PNR- και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου:

«Η συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών όσον αφορά την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη χρήση των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη των τρομοκρατικών εγκλημάτων και των σοβαρών μορφών εγκλήματος, ανοίγει το δρόμο για την ταχεία έκδοση και εφαρμογή της, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Το ΕΣ υπενθυμίζει τη δέσμευση όλων των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις PNR στις πτήσεις εντός της ΕΕ, καθώς και σε μη αερομεταφορείς όπως τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι διοργανωτές ταξιδιών».

Σημειώνουμε πως στις 4 Δεκεμβρίου 2015, το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε το συμβιβαστικό κείμενο που πρότεινε η Ευρωβουλή, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή LIBE στις 10 Δεκεμβρίου 2015 και θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας το Φεβρουάριο του 2016.

Και κάτι που πέρασε στα ψιλά στο κείμενο των συμπερασμάτων: «Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργούν τα κράτη μέλη συστηματικούς και συντονισμένους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων και σε άτομα που απολαμβάνουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας»

Εσωτερική Αγορά

Είναι ίσως η πιο αδικημένη παράγραφος λόγω της επικαιρότητας, με αποτέλεσμα το κείμενο να περιορίζεται σε ευχολόγιο προόδου σε ορισμένους τομείς, καθώς σε κανέναν από αυτούς δεν αναμένεται σύντομα κάτι:

Πρώτον, καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ «να επιταχύνουν την εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά», δεύτερον, καλεί την Ευρωβουλή και το Συμβούλιο «να καταλήξουν ταχέως σε συμφωνία για τα πρώτα μέτρα δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών που πρέπει να ληφθούν, μεταξύ των οποίων και η τιτλοποίηση» και τρίτον, «τονίζει τη σημασία που αποδίδει στην επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων για την TTIP».

Ενεργειακή Ένωση με μια μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα

Το ΕΣ χαιρέτισε  το ιστορικό αποτέλεσμα που επετεύχθη στο Παρίσι με στόχο να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη πολύ κάτω των 2°C  και αξιολόγησε  την πρόοδο όσον αφορά την οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα σε όλες τις διαστάσεις της, ζητώντας (άλλο ένα ευχολόγιο κατά την άποψή μας)

Πρώτον, την ταχεία υποβολή των σχετικών νομοθετικών προτάσεων, δεύτερον, την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και άλλα μέτρα, τρίτον, την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και τέταρτον, την ταχεία υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος και τη βέλτιστη χρήση των υποδομών προς όφελος μιας πλήρως λειτουργικής και διασυνδεδεμένης αγοράς καθώς και της ενεργειακής ασφάλειας.

Στα παραπολιτικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σημειώνουμε την κόντρα μεταξύ Γερμανίας και εννέα εταίρων -οι οποίοι και ζήτησαν να συμπεριληφθεί στην ατζέντα- αναφορικά με τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2 (συμφωνία την οποία το Βερολίνο υπέγραψε με τη Ρωσία παρά τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι 28 στη Μόσχα).

ΟΝΕ

Αναφορικά με την ΟΝΕ ελάχιστη πρόοδος επετεύχθη. Όπως ανέφερε και ο κ. Γιούνκερ,  «έγινε κάποια συζήτηση και δεν υπάρχει κάτι νέο». Μόνο η γενική αναφορά για «ταχεία πρόοδο των εργασιών όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, με στόχο τη βελτίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ», και την κατάθεση από πλευράς Συμβουλίου έκθεσης προόδου το αργότερο τον Ιούνιο του 2016.

Στο προσχέδιο συμπερασμάτων υπήρχε αναφορά στο σχέδιο πανευρωπαϊκής εγγύησης καταθέσεων, αλλά η Γερμανία πέτυχε να αφαιρεθεί από τα τελικά συμπεράσματα προκαλώντας κόντρα με Ιταλία-Γαλλία.

Υπενθυμίζω πως η Γερμανία έχει αντιταχθεί στην δημιουργία ενός τέτοιου σχήματος και επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει πρώτα βήματα για να μειώσει τα ρίσκα προτού αναλογιστεί την αμοιβαιοποίηση της εγγύησης καταθέσεων.