ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανδρέας Μπανούτσος, Ιδρυτής και Πρόεδρος
Όμηρος Τσάπαλος, Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Παπαγεωργίου, Οικονομικός Διαχειριστής
Ευάγγελος Κούλης, Μέλος
Αναστασία Τσιμπίδη, Μέλος