ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανδρέας Μπανούτσος, Ιδρυτής και Πρόεδρος
Παναγιώτης Σφαέλος, Αντιπρόεδρος & Διευθυντής Ερευνών
Βασίλης Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας
Αργέττα Μαλιχουτσάκη, Οικονομική Διαχειρίστρια
Ευάγγελος Διπλάρας, Μέλος
Αναστασία Τσιμπίδη, Μέλος