ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανδρέας Μπανούτσος, Ιδρυτής και Πρόεδρος
Παναγιώτης Σφαέλος, Αντιπρόεδρος & Διευθυντής Ερευνών
Γεώργιος Κουκάκης, Γενικός Γραμματέας
Βασιλική Καντιώτη
Μαρία Ντάμπου
Αργέττα Μαλιχουτσάκη, Οικονομική Διαχειρίστρια
Αικατερίνη Μαρούκη