ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανδρέας Μπανούτσος, Ιδρυτής και Πρόεδρος
Σπύρος Πλακούδας, Αντιπρόεδρος
Όμηρος Τσάπαλος, Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Πρωτόπαπας, Εκτελεστικός Διευθυντής
Αργέττα Μαλιχουτσάκη, Οικονομική Διαχειρίστρια
Δημήτρης Κιούσης, Μέλος
Κωνσταντίνος Μαργαρίτου, Μέλος