ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανδρέας Μπανούτσος, Ιδρυτής και Πρόεδρος
Παναγιώτης Σφαέλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ & Διευθυντής Ερευνών
Γεώργιος Βαρδάγγαλος
Πέτρος Βιολάκης
Χρήστος Ζιώγας