ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων με τον διακριτικό τίτλο ΚΕΔΙΣΑ είναι ένας επιστημονικός φορέας στον ευρύτερο χώρο των Στρατηγικών Σπουδών, της Ασφάλειας και των Διεθνών Σχέσεων. Το ΚΕΔΙΣΑ ιδρύθηκε στις 3 Ιουνίου 2015 υπό τη νομική μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 134810907000). Οι αναλύσεις μας διεξάγονται από νέους επιστήμονες του ερευνητικού πεδίου των Διεθνών Σχέσεων και των Στρατηγικών Σπουδών .