Ανακοίνωση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ΚΕΔΙΣΑ: «Οικονομική & Δημόσια Διπλωματία»-20/21 Μαρτίου 2019

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ, Σεμινάρια

Το Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων-ΚΕΔΙΣΑ διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Οικονομική & Δημόσια Διπλωματία». Το σεμινάριο είναι διάρκειας δυο ημερών και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 (17:00 – 21:00) και την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 (17:00 – 21:00) στο IST College (Λεωφόρος Συγγρού 68, Αθήνα- Πλησίον Σταθμού Μετρό «Συγγρού FIX»).  Εισηγητές του εκπαιδευτικού σεμιναρίου θα είναι ο Δρ.Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ο κ.Ζαφείρης Ρωσσίδης, Σύμβουλος Δημόσιας Διπλωματίας. Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γίνεται ηλεκτρονικά στο info@kedisa.gr, μέχρι και την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019. Στο e-mail προς το ΚΕΔΙΣΑ θα πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, Επάγγελμα-Ιδιότητα, τηλέφωνο και η δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεδομένου ότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την αποστολή της αίτησης.

Περιγραφή περιεχομένου

Α” Μέρος:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενδελεχής μελέτη της Οικονομικής Διπλωματίας και της Γεωοικονομίας στο πλαίσιο μίας διευρυμένης έννοιας της ασφάλειας.Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου ορίζεται η έννοια της διπλωματίας και αναλύονται οι διακρίσεις και οι διαστάσεις της. Στη συνέχεια, ορίζεται η έννοια της οικονομικής διπλωματίας και εξετάζονται οι προσεγγίσεις της, οι διαστάσεις της, οι σκοποί της και οι στόχοι της. Επίσης, αναλύεται η σημασία της Πληροφόρησης (Intelligence) στην άσκηση μίας επιτυχημένης οικονομικής διπλωματίας. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου ορίζεται η έννοια της Γεωοικονομίας (σε αντιδιαστολή με την έννοια της Γεωπολιτικής) και εξετάζονται οι λόγοι της πρόσφατης ακαδημαϊκής ενασχόλησης με τη Γεωοικονομία. Στη συνέχεια, αναλύονται τα μέσα που χρησιμοποιεί η Γεωοικονομία, καθώς και η σημασία της Πληροφόρησης (Intelligence) στην άσκηση μίας επιτυχημένης στρατηγικής Γεωοικονομίας. Επίσης, εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες (Η.Π.Α., Ρωσία, Κίνα, Γερμανία).

Β” Μέρος: 

Με τον όρο Δημόσια Διπλωματία εννοούμε έναν νέον τρόπο  προσέγγισης της εξωτερικής πολιτικής και των κρατικών διπλωματικών πρακτικών, απαγκιστρωμένο από τη σχετική ακαμψία  της παραδοσιακής διπλωματίας και βασισμένο στην πειθώ, την διαπραγμάτευση, τον διάλογο και την δικτύωση. Πρακτικά μιλώντας, περιλαμβάνει την προώθηση μιας θετικής εικόνας για μια χώρα και την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων, όχι μόνο μέσω της δράσης των φορέων μιας χώρας με τους επίσημους φορείς άλλων χωρών, αλλά κυρίως με τους μη επίσημους, όπως πολίτες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς των χωρών αυτών. Συνολικά, η δημόσια διπλωματία αφορά σε μία διαδικασία επικοινωνίας μιας κυβέρνησης με την κοινή γνώμη άλλων κρατών, προκειμένου να καταστούν κατανοητά οι ιδέες και τα ιδανικά, οι θεσμοί και ο πολιτισμός, οι εθνικές επιδιώξεις και οι τρέχουσες πολιτικές του εκπροσωπούμενου από αυτήν κράτους. Στην άσκηση Δημόσιας Διπλωματίας συμβάλλουν η κοινωνική ανθρωπολογία, η κοινωνική ψυχολογία, οι διεθνείς σχέσεις (και δη η ψυχολογική και κοινωνική διάστασή τους), καθώς και έρευνες που γίνονται με αντικείμενο την κατανόηση της κοινής γνώμης και τον επηρεασμό της από τα μέσα ενημέρωσης.Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω: η αποτελεσματική άσκηση επιρροής. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της Δ.Δ. είναι η αμοιβαιότητα, η  διαδραστική επικοινωνία και η αξιοπιστία. Μη αξιόπιστες επικοινωνιακές στρατηγικές δεν έχουν καμμία πιθανότητα επιτυχίας. Η Δ.Δ. συνδέεται άμεσα με το nation branding. Θα ανατρέξουμε στις απαρχές της Δημόσιας Διπλωματίας, από την περίοδο του Β’Π.Π. και εφ’ εξής. Θα μελετήσουμε την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, θα συνδέσουμε τη Δ.Δ. με τη θεωρία της Ήπιας Ισχύος, θα αναφερθούμε σε χαρακτηριστικά παραδείγματα, κυρίως από την αμερικανική εμπειρία και θα κάνουμε την τελική αναγωγή στην ελληνική περίπτωση.

 

Σημαντικές πληροφορίες:

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και Καταβολής Διδάκτρων: Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής του Σεμιναρίου: IST College (Λεωφόρος Συγγρού 68, Αθήνα-Πλησίον Σταθμού Μετρό «Συγγρού FIX»)

Συνολική Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες

Ημερομηνίες και ώρες Διεξαγωγής: Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 (17:00 – 21:00) και Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 (17:00 – 21:00)

Κόστος συμμετοχής

50 ευρώ για επαγγελματίες και το ευρύ κοινό (Στρατιωτικούς, Διπλωμάτες, Δημοσίους και Ιδιωτικούς υπαλλήλους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Δημοσιογράφους κλπ)

20 ευρώ για φοιτητές όλων των βαθμίδων (με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εργασία πλήρους απασχόλησης)

15 ευρώ για ανέργους (απαραίτητο να μας στείλουν αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας)

15 ευρώ για φοιτητές μέλη της SAFIA

Οι Δόκιμοι Αναλυτές του ΚΕΔΙΣΑ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με έκπτωση 50% σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές (10 ευρώ)

Οι Ασκούμενοι φοιτητές του ΚΕΔΙΣΑ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σεμινάριο δωρεάν

Οι Αναλυτές και Εξωτερικοί Συνεργάτες του ΚΕΔΙΣΑ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με έκπτωση 50% σε σχέση με τους Επαγγελματίες και το ευρύ κοινό (25 ευρώ)

 Τρόπος καταβολής των Διδάκτρων

Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι και την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

  • Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της  Τράπεζας Πειραιώς*
  • Μέσω e-banking

Παρακαλούμε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος στην «Αιτιολογία» της κατάθεσης και το αποδεικτικό να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kedisa.gr

Επισήμανση: Σε περίπτωση που γίνεται έμβασμα από τρίτη τράπεζα η χρέωση της προμήθειας επιβαρύνει τον εντολέα και όχι το ΚΕΔΙΣΑ

*Αριθμός λογαριασμού: 6561-137897-036

ΙΒΑΝ: GR12 0171 5610 0065 6113 7897 036
SWIFT-BIC CODE: PIRBGRAA

Δικαιούχος λογαριασμού: Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΑΦΜ: 997199054)

Υλικό Σεμιναρίου

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες υλικό σε CD-ROM

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης

Με την ευγενική υποστήριξη του

IST_College