Ανακοίνωση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ΚΕΔΙΣΑ: «Το Διεθνές Δίκαιο ως Ρυθμιστικός Παράγοντας στο Θαλάσσιο Χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.Κυριαρχικά Δικαιώματα,Σχέσεις Συνεργασίας και Ανταγωνισμού»-28/29 Μαρτίου 2019

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ, Σεμινάρια

Το Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων-ΚΕΔΙΣΑ διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Το Διεθνές Δίκαιο ως Ρυθμιστικός Παράγοντας στο Θαλάσσιο Χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.Κυριαρχικά Δικαιώματα, Σχέσεις Συνεργασίας και Ανταγωνισμού». Το σεμινάριο είναι διάρκειας δυο ημερών και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 (16:00 – 21:00) και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 (16:00 – 21:00) στο IST College (Λεωφόρος Συγγρού 68, Αθήνα- Πλησίον Σταθμού Μετρό «Συγγρού FIX»).  Εισηγητές του εκπαιδευτικού σεμιναρίου θα είναι οι κ.κ. Κων/νος Αργυρόπουλος (MA Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματικών Σπουδών, ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο), Δρ. Γεώργιος Χρυσοχού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Δρ. Γεράσιμος Ροδοθεάτος (ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο), Ερευνητής ΕΚεΠΕΚ και ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Βασίλειος Βασιλικής (ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο). Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γίνεται ηλεκτρονικά στο info@kedisa.gr, μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019. Στο e-mail προς το ΚΕΔΙΣΑ θα πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, Επάγγελμα-Ιδιότητα, τηλέφωνο και η δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεδομένου ότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την αποστολή της αίτησης.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 (16:00-21:00)

1η Συνεδρία

«Το Κανονιστικό Πλαίσιο του Θαλάσσιου Χώρου. Η Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας: Η Φύση, τα Υποκείμενα και οι Ζώνες Εθνικής Κυριαρχίας»

Κων/νος Αργυρόπουλος (MA Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματικών Σπουδών, ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο)

 2η Συνεδρία

«Οριοθετήσεις Θαλασσίων Ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο υπό το Πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου: Υφιστάμενες και Εκκρεμείς Οριοθετήσεις, η Διεθνής Δικαστική Νομολογία και η Κρατική Πρακτική»

Δρ. Γεώργιος Χρυσοχού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 (16:00-21:00)

1η Συνεδρία

«Τεχνικές, Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Όψεις του Δικαίου της Θάλασσας Αναφορικά με τους Ενεργειακούς Πόρους της Ανaτολικής Μεσογείου»

Δρ. Γεράσιμος Ροδοθεάτος (ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο), Ερευνητής ΕΚεΠΕΚ

 2η Συνεδρία

«Σύγχρονες Προσεγγίσεις του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων στη Θάλασσα»

Υπ. Δρ. Βασίλειος Βασιλικής (ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο)

Σημαντικές πληροφορίες

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και Καταβολής Διδάκτρων: Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής του Σεμιναρίου: IST College (Λεωφόρος Συγγρού 68, Αθήνα-Πλησίον Σταθμού Μετρό «Συγγρού FIX»)

Συνολική Διάρκεια Σεμιναρίου: 10 ώρες

Ημερομηνίες και ώρες Διεξαγωγής: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 (16:00 – 21:00) και Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 (16:00 – 21:00)

Κόστος συμμετοχής

50 ευρώ για επαγγελματίες και το ευρύ κοινό (Στρατιωτικούς, Διπλωμάτες, Δημοσίους και Ιδιωτικούς υπαλλήλους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Δημοσιογράφους κλπ)

20 ευρώ για φοιτητές όλων των βαθμίδων (με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εργασία πλήρους απασχόλησης)

15 ευρώ για ανέργους (απαραίτητο να μας στείλουν αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας)

15 ευρώ για φοιτητές μέλη της SAFIA

Οι Δόκιμοι Αναλυτές του ΚΕΔΙΣΑ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με έκπτωση 50% σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές (10 ευρώ)

Οι Ασκούμενοι φοιτητές του ΚΕΔΙΣΑ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σεμινάριο δωρεάν

Οι Αναλυτές και Εξωτερικοί Συνεργάτες του ΚΕΔΙΣΑ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με έκπτωση 50% σε σχέση με τους Επαγγελματίες και το ευρύ κοινό (25 ευρώ)

 Τρόπος καταβολής των Διδάκτρων

Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

  • Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της  Τράπεζας Πειραιώς*
  • Μέσω e-banking

Παρακαλούμε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος στην «Αιτιολογία» της κατάθεσης και το αποδεικτικό να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kedisa.gr

Επισήμανση: Σε περίπτωση που γίνεται έμβασμα από τρίτη τράπεζα η χρέωση της προμήθειας επιβαρύνει τον εντολέα και όχι το ΚΕΔΙΣΑ

*Αριθμός λογαριασμού: 6561-137897-036

ΙΒΑΝ: GR12 0171 5610 0065 6113 7897 036
SWIFT-BIC CODE: PIRBGRAA

Δικαιούχος λογαριασμού: Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΑΦΜ: 997199054)

Υλικό Σεμιναρίου

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες υλικό σε CD-ROM

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης

Με την ευγενική υποστήριξη του

IST_College