IST College: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικού Δυναμικού & Ελεύθερων Επαγγελματιών –Voucher 600 €

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

Το Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων- ΚΕΔΙΣΑ μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας του με το IST College ενημερώνει τους συνεργάτες και τους αναγνώστες  του για το «Προγράμμα Ενίσχυσης Επιστημονικού Δυναμικού & Ελεύθερων Επαγγελματιών-Voucher 600 €» .

ΔΡΑΣΗ: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Το IST πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου IΙ, από τον ΕΟΠΠΕΠ υλοποιεί το πρόγραμμα ενίσχυσης Voucher ύψους 600 € ανά δικαιούχο, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.

Η συμμετοχή στα εν λόγω προγράμματα αποτελεί μια ευκαιρία εξέλιξης και καλλιέργειας των προσωπικών σας δεξιοτήτων, ώστε να αξιοποιήσετε κατάλληλα την κρίσιμη αυτή περίοδο που διανύουμε και μετά την εξομάλυνση της κατάστασης αυτής, να σας προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, καθώς και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς.

Εκπαιδευτικό Επίδομα 

Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 600 € για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δόσεις ως ακολούθως:

α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, η οποία συνιστά την είσοδό σας στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€.

β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, δηλαδή με τη συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών, καταβάλλεται το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Η αξία της επιταγής κατάρτισης είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιστέα.

Πρόσθετα οφέλη από το IST

Με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης Voucher, εξασφαλίζετε τη δωρεάν παρακολούθηση ενός ακόμη πιστοποιημένου MiniDiploma (40-60 ωρών) του IST College, αξίας 650 € ενώ παράλληλα σας προσφέρουμε επιπλέον 30% έκπτωσηεπί των διδάκτρων για οποιοδήποτε προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών (Bachelor,Master ή Σεμινάριο) επιθυμείτε.

Ωφελούμενοι:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν όλοι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας:

 • δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης:

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 • Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 • Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 • Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 • Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 • Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 • Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας
 • Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://ist.edu.gr/voucher/

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή βοήθεια στη διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το IST College στο 6981238633 ή το 210 4822222 ή στα παρακάτω emails

email1: g.tsegkas@ist.edu.gr 

email2: a.razi@ist.edu.gr