ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ιδρύθηκε το Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων – ΚΕΔΙΣΑ

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ιδρύθηκε νέος επιστημονικός φορέας με την επωνυμία Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων-ΚΕΔΙΣΑ , υπό τη νομική μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΑΜΚΕ) με ερευνητικό αντικείμενο τον ευρύτερο τομέα των Στρατηγικών Σπουδών, της Ασφάλειας και των Διεθνών Σχέσεων. Οι αναλύσεις του διεξάγονται από νέους επιστήμονες του ερευνητικού πεδίου των Διεθνών Σχέσεων.

Σκοπός του ΚΕΔΙΣΑ είναι

  • Η ανάλυση θεμάτων Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Ασφάλειας με έμφαση σε ζητήματα Στρατηγικού χαρακτήρα.
  • Η μελέτη θεμάτων ενεργειακής ασφάλειας και η διπλωματία των αγωγών.
  • Η ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ.
  • Η θεώρηση του ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος, ιδίως των θεσμικών, οικονομικών, πολιτικών, αμυντικών και πολιτισμικών του εκφάνσεων, της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και των σχέσεων της με το ΝΑΤΟ τις ΗΠΑ και τις χώρες των BRICS .
  • Η εξέταση του σύνθετου περιβάλλοντος ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική.
  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται και προάγουν τους σκοπούς του Κέντρου.

        Όπως δήλωσε ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΔΙΣΑ Ανδρέας Γ.Μπανούτσος,  «το Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων-ΚΕΔΙΣΑ είναι μια συλλογική προσπάθεια νέων επιστημόνων του ερευνητικού πεδίου των Διεθνών Σχέσεων που στόχο έχει την αντικειμενική ανάλυση των διεθνών εξελίξεων σε ένα ιδιαίτερα ρευστό και επικίνδυνο παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον».

Η ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΣΑ είναι η kedisa.gr