Νέα Ανακοίνωση: Μερική αναστολή της πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2020 λόγω COVID-19

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν λήψης πρόσθετων κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 αναστέλλεται μερικώς  μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2020 η πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών στα γραφεία του ΚΕΔΙΣΑ. Οι ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την πρακτική άσκηση από το σπίτι τους  εκπονώντας την ερευνητική εργασία που τους έχει ανατεθεί.