Δήμητρα Μιχαήλ-medium

Η PESCO μεταξύ ευρωπαϊκής αυτονομίας και ευρωατλαντικού ανταγωνισμού

Posted on Posted in Ερευνητικές Εργασίες

Γράφει η Δήμητρα Μιχαήλ, Δόκιμη Αναλύτρια ΚΕΔΙΣΑ

Εισαγωγή

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, το Συμβούλιο των 28 Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) εξέδωσε απόφαση για τη θεσμοθέτηση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), ενώ τρεις μέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξή της στις Βρυξέλλες. Τα 25 κράτη μέλη που συμμετέχουν στην PESCO είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία.

Συνεχίστε την ανάγνωση