ANALYSTS

Evangelos Diplaras
David Fusiek
Lazaros Galanomatis
Giovanni Giacalone
Katerina Gioumpa
Petros Gkatzios
Jez Jeuring
Emmanouil Karakolios
Zafeiris Karavias
Maria Karga
Vassilis Kopsacheilis
Giorgos Kostaras
Marianna Koutela
Vasilis Kyriazis
Michail Lagoudis
Milena Laka
Kostas Lamprakis

 

Christina Meleouni
George Menesian
Constantina Mirtzani
Myrto Papadopoulou
Ioanna Papaspyropoulou
Nina Parthenopoulou
Piotr Soborski
Eva Tataraki
Vasiliki Theodoropoulou
Dafni Tsipitsi
Angeliki Vorropoulou
George Zgardanas
Krzysztof Ziolkowski