Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής ΚΕΔΙΣΑ

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

Το Δ.Σ. του ΚΕΔΙΣΑ σε συνεδρίαση του την 27η Ιουνίου 2017 αποφάσισε την σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από τους: Δρ. Πέτρο Βιολάκη (Δ/ντης Ερευνών), Δρ. Γεώργιο Βαρδάγγαλο, Δρ. Σπύρο Πλακούδα και Δρ. Αντώνη Σκοτινιώτη. Τα καθήκοντα των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επίβλεψη και επιμέλεια των ερευνητικών εργασιών που εκπονούν οι Δόκιμοι Αναλυτές και οι Ασκούμενοι Ερευνητές του ΚΕΔΙΣΑ.