Συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας από την ίδρυση του ΚΕΔΙΣΑ- 3 Ιουνίου 2016

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

Το Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ) συμπληρώνει σήμερα 3 Ιουνίου 2016 ένα χρόνο λειτουργίας από την ημέρα της ίδρυσης του. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΚΕΔΙΣΑ αισθάνεται την ανάγκη να κάνει έναν απολογισμό και να ενημερώσει για τα σχέδια ανάπτυξής του.
Το ΚΕΔΙΣΑ βασίζεται στη συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων και οι αναλύσεις μας διεξάγονται από νέους επιστήμονες του ερευνητικού πεδίου των Διεθνών Σχέσεων. Το Δ.Σ. θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνεται βήμα σε νέους επιστήμονες και προπτυχιακούς φοιτητές για να δημοσιεύουν τις αναλύσεις τους και αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά του ΚΕΔΙΣΑ.
Προβάλει νέους επιστήμονες και προπτυχιακούς φοιτητές αποδεικνύοντας καθημερινά ότι κανένας από τους συνεργάτες του δεν έχει δευτερεύοντα ρόλο και ότι ουδέποτε πρόκειται οι επιστημονικές γνώσεις και η εργασία τους να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης και προβολής τρίτων.
Το ΚΕΔΙΣΑ σχεδιάζει την ανάπτυξή του προσεκτικά και επενδύει στην εξωστρέφεια καθώς οι αξίες και η συνέπεια εκτιμώνται στο εξωτερικό, εκεί όπου δεν είναι όλα αποτέλεσμα δημοσιών σχέσεων και επαφών με ΜΜΕ και όπου επιβραβεύεται η ουσία και όχι το θεαθήναι.
Το ΚΕΔΙΣΑ τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του πέτυχε τους στόχους του που ήταν η στελέχωση του, η δημοσίευση αναλύσεων και η εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας του. Οι στόχοι του Δ.Σ. για το προσεχές μέλλον είναι η ενοικίαση γραφείων στο κέντρο της Αθήνας (η έδρα των γραφείων είναι ο Πειραιάς), η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων (λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία και την ανάγκη για φιλικές τιμές προς τους φοιτητές), οι ηλεκτρονικές εκδόσεις, η συνεργασία με ξένους ερευνητικούς φορείς και η έκδοση από τον Ιανουάριο 2017 ενός εξαμηνιαίου έντυπου περιοδικού Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων.
Ο Ανδρέας Γ. Μπανούτσος Ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Σ. του ΚΕΔΙΣΑ και ο Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας, Εκτελεστικός Διευθυντής, ευχαριστούν από καρδιάς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. (Φ. Προέδρου, Κ. Μαργαρίτου, Δ. Κιούση, Ο. Τσάπαλο, Α. Μαλιχουτσάκη) για τη συνεχή σημαντική συμβολή τους και την αμέριστη συμπαράστασή τους καθώς και όλους τους συνεργάτες (Αναλυτές και Δόκιμους αναλυτές) που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.