Παρουσίαση Προγράμματος Σλοβακικής Προεδρίας EE – 8 Ιουλίου 2016

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

O Ανδρέας Γ. Μπανούτσος Ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Σ του ΚΕΔΙΣΑ παρακολούθησε την παρουσίαση του προγράμματος προτεραιοτήτων της Σλοβακικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το β’ εξάμηνο του 2016 που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Ο Εξοχότατος Πρέσβης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στην Αθήνα κ. Peter Michalko παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Σλοβακικής Προεδρίας επισημαίνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που Προεδρία της ΕΕ πρέπει να χειριστεί το θέμα εξόδου ενός κράτους- μέλους από την ΕΕ. Παράλληλα ανέφερε τους τέσσερις βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθεί η Σλοβακική Προεδρία: (α) την Οικονομία, (β) την Ενιαία Αγορά, (γ) τη Βιώσιμη Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου και (δ) την ενδυνάμωση της θέσης της ΕΕ στον διεθνή χώρο.