Ο Δ/ντης Ερευνών και μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΙΣΑ Δρ.Πέτρος Βιολάκης Εισηγητής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών-18/02/2019

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

Ο Δ/ντης Ερευνών και μέλος Δ.Σ. του ΚΕΔΙΣΑ Δρ. Πέτρος Βιολάκης, ήταν εισηγητής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της Ε.Ε. στην Ανατολική Μεσόγειο» στις 18 Φεβρουαρίου 2019.

Θέμα Εισήγησης: «Προς μια Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας: Μετανάστευση και ζητήματα Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.»

 Από τις αρχές του 2000, όποτε παρουσιάστηκε από τον Javier Solana η «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας», έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα και διεξαχθεί πληθώρες συζητήσεις, σχετικά με τον ρόλο της «Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας». Η μεταναστευτική κρίση του 2015, πρόσθεσε αμφισβήτηση καθώς και νέα ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του θεσμού.

Τα ερωτήματα αυτά, φέρουν ειδικό βάρος και είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα τόσο στην κατανόηση όσο και στην απάντησή τους. Ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση τους αποτελεί η εξέταση των γεγονότων που οδήγησαν στην σταδιακή ανάπτυξη του θεσμού της «Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας» (ΚΠΑΑ). Η εξέταση αυτής της «σχέσης» συμβάλλει σημαντικά στην εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων, ως προς (α) την κατανόηση της πολυπλοκότητας του θεσμού (συν-αντίληψη), (β) τη δυναμική του εγχειρήματος της ΚΠΑΑ (ρόλοι) και (γ) τον ρυθμό εξέλιξης του θεσμού και των πολιτικών που τον διέπει (πολιτικές, δεξιότητες και στρατηγική). Στα πλαίσια αυτά, συζητείται ο ρόλος του μεταναστευτικού ως «κινητήρια δύναμη» για πρόοδο στον τομέα της ΚΠΑΑ.

pviolakis
Ο Δ/ντης Ερευνών και μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΙΣΑ Δρ.Πέτρος Βιολάκης (δεύτερος από δεξιά στο πάνελ)