Νέα Ανακοίνωση: Παράταση της μερικής αναστολής της πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών μέχρι και την 1 Μαΐου 2020 λόγω COVID-19

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των κυβερνητικών ανακοινώσεων για επέκταση των περιορισμών μετακινήσης των πολιτών για την αντιμετώπιση του COVID-19 μέχρι τις 4 Μαΐου 2020 παρατείνεται  μέχρι και την 1 Μαΐου 2020 η αναστολή της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών στα γραφεία του ΚΕΔΙΣΑ. Οι ασκούμενοι σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την πρακτική άσκηση από το σπίτι τους  εκπονώντας την ερευνητική εργασία που τους έχει ανατεθεί.