vkyriazis_min

Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία στον Τομέα της Άμυνας – Μ.Δ.Σ. (Permanent Structured Cooperation – PESCO) και η σημασία της για την Ε.Ε.

Posted on Posted in Αναλύσεις, ΕΕ & ΝΑΤΟ, Στρατηγική & Άμυνα

Γράφει ο Βασίλης Κυριαζής, Αναλυτής ΚΕΔΙΣΑ

Στις 11 Δεκεμβρίου του  2017, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία δημιουργούνταν η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία στον τομέα της άμυνας – Μ.Δ.Σ. (Permanent Structured Cooperation – PESCO).

Συνολικά 25 κράτη-μέλη της Ε.Ε. συμμετέχουν στην Μ.Δ.Σ. (European Council, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating/, [13/Αυγούστου/2018]), βασικός στόχος της οποίας είναι το να καταστήσει την άμυνα της Ε.Ε. πιο αποτελεσματική, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασία και της μείωσης του αριθμού των διαφορετικών οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών της. Μέσα από αυτή την διαδικασία τα συμμετέχοντα στην Μ.Δ.Σ. κράτη θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν την επιχειρησιακή συνεργασία και την διαλειτουργικότητα (interoperability) των ενόπλων δυνάμεων τους, καθώς και την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ε.Ε.

Ουσιαστικά η Μ.Δ.Σ. αποτελεί ένα μόνιμο πλαίσιο υπό το οποίο προωθείται η στενότερη συνεργασία και η σταδιακή εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας των συμμετεχόντων χωρών. Επιπλέον η Μ.Δ.Σ. αποτελεί και έναν οδικό χάρτη που υποδεικνύει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό. Κάθε συμμετέχον κράτος υποβάλει ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής στο οποίο περιγράφονται οι προσπάθειες που θα καταβάλει προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης του σκοπού της Μ.Δ.Σ. Το σχέδιο αυτό υπόκειται σε τακτική αξιολόγηση. Η διαφορά μεταξύ της Μ.Δ.Σ. και άλλων μορφών συνεργασίας στον τομέα της άμυνας είναι ο δεσμευτικός χαρακτήρας των υποχρεώσεων/ δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τα συμμετέχοντα κράτη στα πλαίσια της. Ωστόσο, η συμμετοχή σε αυτή παραμένει εθελοντική και οι στρατιωτικές τεχνολογίες ή/και προϊόντα που θα αναπτυχθούν εντός του πλαισίου της θα παραμείνουν στα χέρια των κρατών που θα τις παράξουν, τα οποία μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και σε στρατιωτικές αποστολές άλλων διεθνών οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη.

Ήδη έχουν προκριθεί τα 17 πρώτα έργα/ προγράμματα συνεργασίας που θα αποπερατωθούν στο πλαίσιο της Μ.Δ.Σ. Σε αυτά οι χώρες-μέλη συμμετέχουν είτε ως επικεφαλείς (Lead) , είτε ως συμμετέχουσες (Participants) , είτε ως απλοί παρατηρητές (Observers) (European Union, External Action, https://eeas.europa.eu/headquarters/he adquarters-homepage_en/34226/Permanent%20Structured%20Cooperation%20(PES CO)%20-%20Factsheet, [13/Αυγούστου/2018]):

 

# Πρόγραμμα Χώρες που συμμετέχουν
1 European Medical Command Γερμανία, Τσεχία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία
2 European Secure Software defined Radio (ESSOR) Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Φινλανδία
3 Network of logistic Hubs in Europe and support to Operations Γερμανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Ολλανδία, Σλοβακία
4 Military Mobility Ολλανδία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σουηδία
5 European Union Training Mission Competence Centre (EU TMCC) Γερμανία, Βέλγιο, Τσεχία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ρουμανία, Σουηδία
6 European Training Certification Centre for European Armies Ιταλία, Ελλάδα
7 Energy Operational Function (EOF) Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία
8 Deployable Military Disaster Relief Capability Package Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Αυστρία
9 Maritime (semi-) Autonomous Systems for Mine Countermeasures (MAS MCM) Βέλγιο, Ελλάδα, Λετονία, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Ρουμανία
10 Harbour & Maritime Surveillance and Protection (HARMSPRO) Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία
11 Upgrade of Maritime Surveillance Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία,
Κροατία, Ιταλία, Κύπρος
12 Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία
13 Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security Λιθουανία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία,
Ολλανδία, Ρουμανία, Φινλανδία
14 Strategic Command and Control (C2) System for CSDP Missions and Operations Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία
15 Armoured Infantry Fighting Vehicle/Amphibious Assault Vehicle/Light Armoured Vehicle Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβακία
16 Indirect Fire Support (EuroArtillery) Σλοβακία, Ιταλία
17 EUFOR Crisis Response Operation Core (EUFOR CROC) Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος

Πηγή: European Council, 2018, COUNCIL DECISION establishing the list of projects to be developed

under PESCO, 6393/18

 

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε πως η Μ.Δ.Σ. συνδέεται στενά με δύο νέες πρωτοβουλίες της Ε.Ε., με αυτή της Συντονισμένης Ετήσιας Επισκόπησης στον τομέα την Άμυνα (Coordinated Annual Review on Defence – CARD) και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence Fund – EDF).

Η CARD είναι μια πρωτοβουλία των θεσμών της Ε.Ε. που αποσκοπεί στην βέλτιστη παρακολούθηση και καταγραφή των αμυντικών δαπανών, των εθνικών επενδύσεων και των ερευνητικών προσπαθειών σε επίπεδο Ε.Ε. Σκοπός της CARD  είναι να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιληφθούν τις νέες στρατηγικές τάσεις και προκλήσεις και να ενισχύσει την μεταξύ τους συνεργασία (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/05/18/conclusions-security-defence/, [13/Αυγούστου/2018]).

Από την άλλη το EDF, έχει ως σκοπό να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να δαπανούν πιο αποδοτικά τα κονδύλια για την άμυνα και να διαμορφώσει νέες συμπράξεις σε διασυνοριακό επίπεδο με το να συντονίζει, να συμπληρώνει και να ενισχύει τις αμυντικές εθνικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, στην ανάπτυξη πρωτοτύπων και στην απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογίας, με απώτερο σκοπό να διαμορφώσει μια ανταγωνιστική και καινοτόμο βιομηχανική βάση. (Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, https://ec.europa.eu/greece/news/20170706_eurwpaiko_tameio_amynas_el,  [13/Αυγούστου/2018]).

 

Βιβλιογραφία

 European Council, τελευταία επίσκεψη 13 Αυγούστου 2018, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating/.

European Union, External Action, τελευταία επίσκεψη 13 Αυγούστου 2018, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/34226/PermanentStructuredCooperation(PESCO)-Factsheet.

European Council, 2018, COUNCIL DECISION establishing the list of projects to be developed under PESCO, 6393/18.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/05/18/conclusions-security-defence/, [13/Αυγούστου/2018]).

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, https://ec.europa.eu/greece/news/20170706_eurwpaiko_tameio_amynas_el,  [13/Αυγούστου/2018])