Ανακοίνωση: Αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ. του ΚΕΔΙΣΑ

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων του ΚΕΔΙΣΑ κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 αποφάσισε την τοποθέτηση του Επίκουρου Καθηγητή του American University in the Emirates (AUE) Δρ. Σπύρου Πλακούδα στην θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος Δρ. Φίλιππου Προέδρου. Επίσης στη θέση του Γενικού Γραμματέα αποφασίστηκε η τοποθέτηση του κ. Όμηρου Τσάπαλου σε αντικατάσταση του ιδρυτικού εταίρου κ. Δημήτρη Κιούση ο οποίος παραμένει μέλος του Δ.Σ.