Ανακήρυξη του Δρ. Πέτρου Βιολάκη σε Επίτιμο μέλος του ΚΕΔΙΣΑ

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

Με ομόφωνη απόφασή της η Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων του ΚΕΔΙΣΑ της 30ης Ιουνίου 2021 ύστερα από εισήγηση του Ιδρυτή & Προέδρου Δ.Σ. Δρ. Ανδρέα Γ.Μπανούτσου ανακήρυξε τον πρώην Διευθυντή Ερευνών και μέλος Δ.Σ. του ΚΕΔΙΣΑ Δρ. Πέτρο Βιολάκη σε Επίτιμο μέλος για την εξαιρετική συνεισφορά του στην ανάπτυξη του ΚΕΔΙΣΑ.