Αναδιάρθρωση Οργανωτικής Δομής ΚΕΔΙΣΑ-10 Φεβρουαρίου 2016

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

Στο πλαίσιο των αυξανόμενων αναγκών του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ) και με στόχο μια ευέλικτη μορφή λειτουργίας και κατανομής αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποφάσισε μετά την αποχώρηση της Γεωργίας Μαργαρίτη τα εξής:
• Νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση της Γεωργίας Μαργαρίτη ορίστηκε ο Γιώργος Πρωτόπαπας ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή.
• Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Φίλιππος Προέδρου αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Έρευνας.
• Το μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτου αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Ανάπτυξης.