Ο Δ/ντης Ερευνών του ΚΕΔΙΣΑ Δρ.Πέτρος Βιολάκης Εισηγητής στο 3ο Τακτικό Συνέδριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα: «Δημοκρατία, ανάπτυξη και ασφάλεια: Πολιτική σε συνθήκες αβεβαιότητας»-8/10 Δεκεμβρίου 2017

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

Ο Δ/ντης Ερευνών του ΚΕΔΙΣΑ Δρ.Πέτρος Βιολάκης ήταν εισηγητής στο 3ο Τακτικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα: » Δημοκρατία, ανάπτυξη και ασφάλεια: Πολιτική σε συνθήκες αβεβαιότητας» στο Λουτράκι (8-10 Δεκεμβρίου 2017). Το θέμα της εισήγησεώς του ήταν: «Κοινή Πολιτική Άμυνα και Ασφάλειας: Μία Ρεαλιστική προσέγγιση».

Μπορείτε να διαβάσετε τη σύνοψη της εισηγήσεώς του παρακάτω.

Σύνοψη

Η διερεύνηση της διεθνούς πολιτικής συναίνεσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την (από κοινού) προσέγγισή τους για τη δημιουργία Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) ρίχνει φως στη δυναμική του αυτού εγχειρήματος. Η δυναμική αυτή συνδέεται άμεσα με τον ιστορικό και πολιτικό πλουραλισμό των κρατών μελών και εκφράζεται με εννοιολογική διαφοροποίηση όσον αφορά το τι σημαίνει ασφάλεια και άμυνα για κάθε κράτος μέλος. Αυτή η εννοιολογική διαφοροποίηση, με σημαντικές επιπτώσεις στην πολιτική σκέψη, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, έχει προκαλέσει έντονες αντιφάσεις και συνεχείς συζητήσεις μεταξύ διάφορων σχολών πολιτικής σκέψης. Οι θεωρίες Διεθνών Σχέσεων, από την εισαγωγή τους, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της συμπεριφοράς των κρατών. Η περίπτωση της ΚΠΑΑ είναι μάλλον μοναδική, καθώς ενσωματώνει διαφορετικές πτυχές τόσο της πολιτικής οικονομίας όσο και της τεχνολογικής καινοτομίας των κρατών μελών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό όραμα της συνεργασίας των κρατών μελών της Ε.Ε. περιελάβανε οικονομικά οφέλη και οφέλη για την ασφάλεια, για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, με βάση τις πρόσφατες (τότε) μνήμες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεδομένου των ανωτέρω, η έρευνα αυτή εξετάζει την ΚΠΑΑ μέσω της Ρεαλιστικής προσέγγισης, κυρίως λόγω του διακυβερνητικού χαρακτήρα της Ε.Ε. και λόγω της ερμηνευτικής «δύναμης» του Ρεαλισμού. Ο Γκριέγκο, υποστηρίζει ότι η ερμηνευτική δύναμη του Ρεαλισμού είναι σημαντική όταν πρόκειται για υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και ότι αυτή η «δύναμη» γίνεται δεκτή «ακόμη και από νεοφιλελεύθερους» (Grieco, 1988).