Ιδρυτικοί Εταίροι

Ανδρέας Μπανούτσος, Ιδρυτής και Πρόεδρος
Όμηρος Τσάπαλος, Γενικός Γραμματέας
Αργέττα Μαλιχουτσάκη
Δημήτρης Κιούσης
Κωνσταντίνος Μαργαρίτου