Ιδρυτικοί Εταίροι

Ανδρέας Μπανούτσος, Ιδρυτής και Πρόεδρος
Όμηρος Τσάπαλος, Γενικός Γραμματέας
Αργέττα Μαλιχουτσάκη, Οικονομική Διαχειρίστρια
Δημήτρης Κιούσης, Μέλος
Κωνσταντίνος Μαργαρίτου, Μέλος