ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανδρέας Μπανούτσος, Ιδρυτής και Πρόεδρος
Παναγιώτης Σφαέλος, Διευθυντής Ερευνών
Γεώργιος Βαρδάγγαλος
Πέτρος Βιολάκης
Σπύρος Πλακούδας
Olamide Samuel