ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανδρέας Μπανούτσος, Ιδρυτής και Πρόεδρος
Σπύρος Πλακούδας, Αντιπρόεδρος
Πέτρος Βιολάκης, Διευθυντής Ερευνών
Γεώργιος Βαρδάγγαλος
Olamide Samuel
Αντώνης Σκοτινιώτης
Παναγιώτης Σφαέλος