ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανδρέας Μπανούτσος, Ιδρυτής και Πρόεδρος
Πέτρος Βιολάκης, Διευθυντής Ερευνών
Γεώργιος Βαρδάγγαλος
Σπύρος Πλακούδας
Olamide Samuel
Αντώνης Σκοτινιώτης
Παναγιώτης Σφαέλος