ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σπύρος Πλακούδας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
Πέτρος Βιολάκης, Διευθυντής Ερευνών
Γεώργιος Βαρδάγγαλος
Olamide Samuel
Αντώνης Σκοτινιώτης