ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανδρέας Μπανούτσος, Ιδρυτής και Πρόεδρος
Φίλιππος Προέδρου, Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Κιούσης, Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Πρωτόπαπας, Εκτελεστικός Διευθυντής
Αργέττα Μαλιχουτσάκη, Οικονομική Διαχειρίστρια
Κωνσταντίνος Μαργαρίτου, Διευθυντής Ανάπτυξης
Όμηρος Τσάπαλος, Διευθυντής Στρατηγικής & Επικοινωνίας