ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πέτρος Βιολάκης, Διευθυντής Ερευνών
Γεώργιος Βαρδάγγαλος
Σπύρος Πλακούδας
Αντώνης Σκοτινιώτης